dimarts, 27 de maig del 2008

Els 100 llenguatges de l'infant (Loris Malaguzzi)

Però el cent existeix

L’ infant és fet de cent.
L’ infant té cent llengües
cent mans, cent pensaments,
cent maneres de pensar de jugar i de parlar
cent, sempre cent.

Cent maneres d’ escoltar de sorprendre, d’ estimar,
cent alegries, per cantar i comprendre,
cent maneres de descobrir,
cent maneres d’ inventar,
cent maneres de somiar.

L’ infant té cent llengües
( i encara cent, i cent, i cent)
però li'n roben noranta-nou.

L’ escola i la cultura
li separen el cap del cos.
Li diuen: de pensar sense mans,
de fer sense cap,
d’ escoltar i de no parlar,
de comprendre sense joia,
d’ estimar i sorprendre’s només per Pasqua i per Nadal.

Li diuen: de descobrir el món que ja existeix,
de cent li'n roben noranta-nou.

Li diuen que el joc i la feina,
la realitat i la fantasia,
la ciència i la imaginació,
el cel i la terra,
la raó i els somnis,
són coses que no van plegades.

Li diuen en definitiva que el cent no existeix.
L’ infant diu: Però el cent existeix.

Loris Malaguzzi