dimarts, 27 de maig del 2008

Creació d'una aula digital dins l'horari de menjador

Aquest és el títol d'un article de la revista "Guix" que van llegir per a l'elaboració del treball sobre els jocs digitals, el qual tenia com a objectiu principal presentar dades sobre el funcionament del videojoc com a eina educativa dins l'educació no formal i dins el context escolar, concretament a l'horari del menjador.

Considero que l'educació en el lleure és molt important i que si es fa un ús adequat de material digital i es marquen uns objectius concrets es poden aprofitar molt bé. A més, actualment els nens i nenes gaudeixen amb els videojocs i les noves tecnologies però, a més de ser una diversió, molt millor si té una finalitat educativa alhora.